top of page

เปิดสาขาใหม่ D'ORO รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)


เวลาเปิดให้บริการ: 06:30-17:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

06:30-17:00 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

เบอร์โทร: 081-173-9513


Comments


bottom of page