FORM FARM

TO CUP

กาแฟที่มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาติที่กลมกล่อม ย่อมมาจากเมล็ดกาแฟ คุณภาพ
ดิโอโร่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้กาแฟรสเลิศพร้อมเสริฟให้กับลูกค้าคนสำคัญของ ดิโอโร่
การผลิตเมล็ดกาแฟ เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

BE THE FIRST TO KNOW ABOUT OUR PROMOTIONS AND SPECIAL DISCOUNTS!

Follow us:

Copyright©2018 by Golden Cream Ltd,. (D'ORO) all right reserved.