top of page

WORK WITH US

Sales Executive

Sales Executive
รายละเอียด :

VPP Progressive Ltd. บริษัทในเครือเดียวกับร้านกาแฟดิโอโร่ เปิดรับ Sales Executive เพื่อมาร่วมงานในหน่วยงานขายเครื่องชงกาแฟ และ เมล็ดกาแฟ ให้ลูกค้า b2b

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. สร้าง และ ขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการขาย ติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ตามนโยบายที่ได้รับจากบริษัท

2. เข้ารับฟังความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมให้ลูกค้า และปิดการขาย
3. พัฒนาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร proposal ใบเสนอราคาหรือข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ สรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย

5. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล และ ฐานลูกค้า project pipeline และ ยอดขายประจำเดือน

6. สนับสนุนและประสานงานกับแผนกต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ

สมัครได้ที่

1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. มีความเป็นผู้นำ
3. มีบุคลิกภาพและทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการทำงาน

4. มีไหวพริบในการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี

5. มีความรู้ความสามารถ สามารถ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านงานขายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

6. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง

7. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีใบขับขี่

8. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.สวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.โบนัส ประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
4.โบนัส พิเศษ ตามอายุงาน
5.ประกันสุขภาพ
6.ค่ารักษาพยาบาล
7.เครื่องแบบพนักงาน
8.เงินช่วยเหลืองานศพ
9.เงินกองทุนเพื่อให้พนักงานกู้ยืม
10.การฝึกอบรมพนักงาน
11.กิจกรรมสังสรรค์ และ ท่องเที่ยว

12.ดื่มกาแฟสดฟรี
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.เบี้ยขยัน
15.ค่าน้ำมัน
16.ค่าโทรศัพท์
17.ค่าคอมมิชชั่น
18.Incentive

คุณสมบัติ :

สวัสดิการ :

สมัครที่: บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด 726-728 ซอยรัชดาภิเษก 7 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. (02) 876-0291- 5
E-mail : hrrecruit@vppcoffee.com

bottom of page