top of page

เปิดสาขาใหม่ D'Oro โรงพยาบาล สมิติเวช ธนบุรี


D'Oro สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

​เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น G ทางเชื่อมอาคารจอดรถ

เวลาเปิดให้บริการ: 06:30-19:00 น. ทุกวัน

เบอร์โทร: 081-874-2385


bottom of page